Side 22
Register

Til framsida

 1. Forord a: Skartland
  Forord b: Granberg
 2. Styret
 3. Dikt:
  Vikestølsmøtet
 4. Formenn
  gjennom tidene
 5. Prolog til
  100-års jubileet
 6. Opningssongen
 7. Prolog til
  50-års jubileet
 8. Jubileumsmøtet 1950
 9. Helsing frå sokneprest Nedrelid
 10. Vikestølsmøtet 1900
  og 1975
 11. Veteranane
 12. Avtalen med idrettslaget
 13. Møtestad i 100 år
 14. Stemnestad for kristne venemøte
 15. Seterliv på stølen
 16. Dei 70 første åra
 17. Ein gong støl
  - alltid turmål
 18. Helsing frå sokneprest Wathne
 19. Vikestølsmøtet 1990
 20. Talararne
 21. Vikestølsstemne 1966
 22. Vikestølshytta ferdig 1969
 23. Songen og verdet han har
 24. Vikestølsmøtet
 25. 80-års jubileet
 26. 100 års jubileet

-  22 -

Positivt i Bjoa og Vikebygd
Vikestølshytta ferdig til sumaren!

(Avisutklipp frå Mars 1969)


Laurdagskvelden var det samla ein god del interesserte, frå Bjoa og Vikebygd på Bjoa skule til fest til inntekt for Vikestølshytta.

Formannen i Bjoa idrettslag ynskte velkomne og gav ordet til Endre Heggen, som heldt eit kåseri over idrettens byrjing og dens utvikling. Han starta med glimt over den måten idretten vert utøvd i det gamle Grekenland og skisserte opp korleis den hadde utvikla seg til slik me ser den utført i dag.

Sigmund Tveit, medlem av byggjekomiteen for Vikestølshytta, gav ei utgreiing over det arbeid som alt var utført: ”kor langt ein var komen og korleis den økonomiske stoda var.

Johannes Ove, kom med ei stor overrasking, då han kunne overrekka ein sjekk på kr.800 som skulle brukast til inventar i hytta. Pengene var overskot frå 17.mai- festar i Vikebygd frå 1964 og 1966.

At folk i desse bygdene er interesserte i å få vera med på å realisert planane om hytte på Vikestølen, gav dei tydleg til kjenne ved alle dei gåvene som var innkomne til utloddingane.Det er å vona at det økonomiske resultat vart godt, slik at planane om å få reist hytta til sumaren kan realiserast.