Side 2
Register

Til framsida

 1. Forord a: Skartland
  Forord b: Granberg
 2. Styret
 3. Dikt:
  Vikestølsmøtet
 4. Formenn
  gjennom tidene
 5. Prolog til
  100-års jubileet
 6. Opningssongen
 7. Prolog til
  50-års jubileet
 8. Jubileumsmøtet 1950
 9. Helsing frå sokneprest Nedrelid
 10. Vikestølsmøtet 1900
  og 1975
 11. Veteranane
 12. Avtalen med idrettslaget
 13. Møtestad i 100 år
 14. Stemnestad for kristne venemøte
 15. Seterliv på stølen
 16. Dei 70 første åra
 17. Ein gong støl
  - alltid turmål
 18. Helsing frå sokneprest Wathne
 19. Vikestølsmøtet 1990
 20. Talararne
 21. Vikestølsstemne 1966
 22. Vikestølshytta ferdig 1969
 23. Songen og verdet han har
 24. Vikestølsmøtet
 25. 80-års jubileet
 26. 100 års jubileet

Side 2

Styret for Vikestølsmøtet i Jubiléumsåret 2000

Styret for Vikestølsmøtet: Steinar Skartland, Vikebygd (formann); Magnus Sørhus, Vats;
Karl J. Granberg, Ølen (Nestformann); Knut Østrem, Skjold og Ole Marton Granberg, Bjoa.
I bakgrunnen ser ein stemnestaden med minnetavle og flaggstang.

Etter gamal tradisjon skal Vikestølsmøtet haldast siste søndag i juni, eller første søndag i juli, men slik at det ikkje kolliderer med gudsteneste i Vikebygd kyrkje.

Til å ha ansvar for desse årlege møta er det oppnemnd eit styre med ein representant frå kvar av dei bygdene som soknar til Vikestølen, og som ligg rundt fjellet der Vikestølen ligg. Dette er: Ølen, Bjoa, Vikebygd, Skjold og Vats. Men til møta kjem folk frå fjern og nær, også frå andre stader enn desse bygdene.

Vi kjenner berre til eitt år der det ikkje har vore møte.


Annonse i Haugesunds Avis 1915 (Sitat)

Vikestølsmøtet  
Førstk. Søndag avholdes vennestevnet paa Vikestølen. – Dampskip avgaar fra Haugesund lørdag kl. 2 efterm. til  Førde, hvorfra marsjeres god vei til Røgenæs og baatskyds over til Vikevik. Fra Førde søndagsaften, til Haugesund i 12-tiden.