Side 7
Register

Til framsida

 1. Forord a: Skartland
  Forord b: Granberg
 2. Styret
 3. Dikt:
  Vikestølsmøtet
 4. Formenn
  gjennom tidene
 5. Prolog til
  100-års jubileet
 6. Opningssongen
 7. Prolog til
  50-års jubileet
 8. Jubileumsmøtet 1950
 9. Helsing frå sokneprest Nedrelid
 10. Vikestølsmøtet 1900
  og 1975
 11. Veteranane
 12. Avtalen med idrettslaget
 13. Møtestad i 100 år
 14. Stemnestad for kristne venemøte
 15. Seterliv på stølen
 16. Dei 70 første åra
 17. Ein gong støl
  - alltid turmål
 18. Helsing frå sokneprest Wathne
 19. Vikestølsmøtet 1990
 20. Talararne
 21. Vikestølsstemne 1966
 22. Vikestølshytta ferdig 1969
 23. Songen og verdet han har
 24. Vikestølsmøtet
 25. 80-års jubileet
 26. 100 års jubileet

- 7 -

Prolog til 50-års jubileet for Vikestølsmøtene,
året 1950.

av Knut Strømø

1.
I dag er vi samlet til 50 års minne, - friluftsmøtet i Vik.
Og hedre vi vil de mange menn som denne tanken fikk.
De tenkte at ute var bedre enn inne
De flere tilhørere da kunde nå.
Der møter er holdt i 50 år -
Ja, tiden den hurtig går.

2.
Stevnet ble holdt på Vikestølen
Og føregangsmennene var fra Bjoa-Skjold-Vats-Vik og Ølen.
Fra Ølen var brødrene Espeland.
De delte ut det levende vann.
Om frelsen i Jesus av nåde blott
og alle som drakk - de fikk det godt.

3.
Mange var det som sikkert ble glad
hver gang de hørte Per Veastad.
Sjur Velde, Lars Strand og Peder Landa
Deres tale var stundom med tårer blanda.
Det var Jesus de alle talte om
De sa at i Himlen er ennu rom

4.
Lars Eikås og Ivar Bjordal var også med.
De talte og om den samme fred.
Den fred som hvert eneste hjerte kan få
Som ydmyke tro til korset vil gå.
Den sæd som er sådd i tro til Gud
vil spire engang til friske skudd.

5.
Hans Dommersnes med noen flere
Ingen av mennene kunde la være
Å innby til lammets bryllupsfest
Der alle i Himlen er velkommen gjest.
Fra denne støl har lydt mange ord,
- somt falt ved veien
- og somt i god jord

6.
Alle de menn som vi her skal minnes
er ikke lenger i blant oss på jord.
Men vi håper at alle i Himlen finnes
og deltar i lovsangens store kor.
De synger om lammet som døde for oss
På Golgata høiens velsignede kors.

7.
Årene ruller og tiden går,
i hast som en elv den rinner.
Vår verden i dag den trengsel spår
Og salig er de som finner.
Den lykke som alle i lengting vil nå,
De må engang høre hvor den er å få,
I Jesus, i Jesus alene.

8.
Den arv som vi fikk ifra disse menn
skal gis til kommende slekter.
Har vi misbrukt den arv? o' kjære venn,
Har vi kastet bort dager og netter ?
Har vi husket hva Gud har kaldt oss til ?
Til menneskefiskere var det.

9.
Hør alle som er her på møte i dag.
Har du fred med Jesus i hjertet.
Gå ikke lenger i ro og mak,
når synden den tynger med smerte.
Vi vil rope det ut så kjærlig vi kan:
Kom å drikk av det levende vann!
Før det kanskje blir evig for sent.

10.
Snart kan brudgommen komme i herlighet stor
for å hente sin dyrkjøpte brud.
Og rykke oss opp fra den syndige jord,
for atter å være med Gud.
Er du rede å gå om han kommer i dag ?
Hvis ikke så omvend deg nu.