Side 3
Register

Til framsida

 1. Forord a: Skartland
  Forord b: Granberg
 2. Styret
 3. Dikt:
  Vikestølsmøtet
 4. Formenn
  gjennom tidene
 5. Prolog til
  100-års jubileet
 6. Opningssongen
 7. Prolog til
  50-års jubileet
 8. Jubileumsmøtet 1950
 9. Helsing frå sokneprest Nedrelid
 10. Vikestølsmøtet 1900
  og 1975
 11. Veteranane
 12. Avtalen med idrettslaget
 13. Møtestad i 100 år
 14. Stemnestad for kristne venemøte
 15. Seterliv på stølen
 16. Dei 70 første åra
 17. Ein gong støl
  - alltid turmål
 18. Helsing frå sokneprest Wathne
 19. Vikestølsmøtet 1990
 20. Talararne
 21. Vikestølsstemne 1966
 22. Vikestølshytta ferdig 1969
 23. Songen og verdet han har
 24. Vikestølsmøtet
 25. 80-års jubileet
 26. 100 års jubileet

Side 3

VIKESTØLSMØTE
Birgit Veastad Helland

No er det Vikestølsmøte att.
Me fylgjer stigen så tung og bratt,
Men er me komne på ”Kleiva” opp
Me óg kan stiga på høgre topp.

Langs Longavatnet det går så lett,
Der er ’kje bakkar, nei det er slett.
Me pustar ut til me atter stig
Der Fegjensbrekka fram for oss ligg.

Gå sakte her, kjære vandringsmann,
For elles lett du deg ”sprengja” kan.
Stig opp på høgda og kvil deg litt.
Sjå, framfor deg ligg eit landskap blidt.

Så går du inn langs den vesle tjønn.
Og hjarta fyllest av takk og bøn.
Legg møte fram for den Herre Krist,
Så vert det møte med Han forvisst.

Så er du framme ved Steinen då.
Og der eit skriftord du no kan sjå.
Lat ordet trengja inn i di sjel,
Då finn du kvild, og då vert du sæl.

I flokkar folket kjem langvegs frå,
Til sommarstemna dei no skal gå.
Og bjølleklangen frå beitefé
No ringjer inn, og me set oss ned.

Det vide utsyn frå Vikestøl
Så fagert er, du lyt sjå det sjølv.
Den gamle stølsbua enn her står,
Og elva nedanfor renn så klår.

Og skogen angar så helgefin,
Og kallar oss til si stilla inn.
No kan me sitja og kvila ut.
No eig me ikkje den minste sut.

Så lyder ordet og salmesong.
Så får me høyra det enn ein gong:
HAN er på fjellet med oss ilag,
Og vert forklåra for oss i dag.

Så vert det høgtid for kvar og ein
Som sit der stilt på ein ”benk” av stein.
Og Ordet skaper ”alt nytt” og så
Du kan med frimod til dalen gå.

Fred med dei gamle som gjekk her før
I deira fotefar her me trør.
No deira ”vandringsstav” er lagt ned.
Og desse trufaste saknar me.