Side 18
Register

Til framsida

 1. Forord a: Skartland
  Forord b: Granberg
 2. Styret
 3. Dikt:
  Vikestølsmøtet
 4. Formenn
  gjennom tidene
 5. Prolog til
  100-års jubileet
 6. Opningssongen
 7. Prolog til
  50-års jubileet
 8. Jubileumsmøtet 1950
 9. Helsing frå sokneprest Nedrelid
 10. Vikestølsmøtet 1900
  og 1975
 11. Veteranane
 12. Avtalen med idrettslaget
 13. Møtestad i 100 år
 14. Stemnestad for kristne venemøte
 15. Seterliv på stølen
 16. Dei 70 første åra
 17. Ein gong støl
  - alltid turmål
 18. Helsing frå sokneprest Wathne
 19. Vikestølsmøtet 1990
 20. Talararne
 21. Vikestølsstemne 1966
 22. Vikestølshytta ferdig 1969
 23. Songen og verdet han har
 24. Vikestølsmøtet
 25. 80-års jubileet
 26. 100 års jubileet

-  18 -

Helsing til 100 års jubiléet for Vikestølsmøtet.

Sokneprest Trond Wathne, Skjold, år 2000.


Det skjedde på fjellet i Galilea.
Det var der Jesus hadde lyst til stemne. Eg går i førevegen, sa han. Og Jesus såg læresveinane i augo for siste gong.

”Eg er med dykk alle dagar så lenge verda står,” sa Han. ”For eg sender dykk Den Heilage Ande. Han skal vera talsmann, vegleiar, oppmuntrar og den som overtyder om synd og nåde.”

Det same vert sagt på Vikestølen.
”Eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.”
Gå difor ut og gjer alle folkeslag til læresveinar, med di de:
1. Døyper dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande.
2. Lærer dei å halda alt det som eg har bode dykk.

Skjold kyrkjelyd helsar! Vi takkar Gud og takkar dei som har vore med på å halda ein god tradisjon levande. Det finst ingen annan som kan gje dykk frelse enn Jesus Kristus. Det gjeld for born, for unge og for (for)eldre. I Vikebygd, i Vats, i Skjold, ja til verdsens endar.

Lukke til med dei neste 100!

Trond Wathne
Sokneprest