Side 20
Register

Til framsida

 1. Forord a: Skartland
  Forord b: Granberg
 2. Styret
 3. Dikt:
  Vikestølsmøtet
 4. Formenn
  gjennom tidene
 5. Prolog til
  100-års jubileet
 6. Opningssongen
 7. Prolog til
  50-års jubileet
 8. Jubileumsmøtet 1950
 9. Helsing frå sokneprest Nedrelid
 10. Vikestølsmøtet 1900
  og 1975
 11. Veteranane
 12. Avtalen med idrettslaget
 13. Møtestad i 100 år
 14. Stemnestad for kristne venemøte
 15. Seterliv på stølen
 16. Dei 70 første åra
 17. Ein gong støl
  - alltid turmål
 18. Helsing frå sokneprest Wathne
 19. Vikestølsmøtet 1990
 20. Talararne
 21. Vikestølsstemne 1966
 22. Vikestølshytta ferdig 1969
 23. Songen og verdet han har
 24. Vikestølsmøtet
 25. 80-års jubileet
 26. 100 års jubileet

-  20 -

Talarar på møtene.
1950 - 2011


Mange har vore talarar på Vikestølen opp i gjennom tidene. Vi kjenner ikkje namna på alle, då ikkje alt er nedskrive.
Men frå det vi har funne fram til, har desse vore talarar i nyare tid:

1950 Klokkar Jensen (frå Vik)
1951 Lauvås og sekretær Eritsland
1956 Pastor Husebø og Lærar S. Hove
1957 O Sandvik og Ulland
1958 Emisær Severin Gjøsæter
1960 Emisær Severin Gjøsæter
1961 Emisær Sverre Vågen
1963 Lærar Hove
1964 Emisær Sverre Vågen
1965 Lærar Austbø
1967 Emisær Sverre Vågen
1969 (ikkje møte)
1971 Lærar S. Hove
1972 Knut Skårland
1973 Prest Sigurd Sørhus
1974 Emisær Sverre Vågen
1975 Knut Berg (red.i Dagen)
1976 Lærar og prest Rune Birkeland
1977 Knut Skårland
1978 Lærar Sigurd Haugland
1979 Lærar Jens Tveit
1980 Lærar Hilmar Røthing
1982 Emisær Sverre Vågen
1983 Lærar og rektor Arne Borgemyr
1984 Prest Rune Birkeland
1985 Geir Toskedal
1986 Hans Olav Tungesvik
1987 Lærar Hans Asbjørn Aasbø
1988 Lærar og lekprest Kristoffer Karstensen
1989 Arild Urdal
 

1990 Forkynnar Karl Einar Tvedt
1991 Nils Skrunes
1992 Sokneprest Bjarne Edvin Landro
1993 Prest Finnleiv Haga
1994 Prest Trygve Sandvik
1995 Prest Sigmund Aarvik
1996 Lærar Hans Asbjørn Aasbø
1997 Lærar Jens Tveit
1998 Kåre Johan Hamre
1999 Frelsesoffiser Sten Sverre Syvertsen
2000 Sokneprest Johannes Nedrelid
2001 Lærar Jens Tveit
2002 Arild Nyvoll
2003 Prest Harald Johnsen
2004 Prest Trygve Sandvik
2005 Lærar Hans Asbjørn Aasbø
2006 Lærar Jørgen Landa
2007 Forkynnar Arnt Magne Granberg
2008 Prest Harald Johnsen
2009 John Birger Woll
2010 Styremedl. Vikestølsmøtet,
Steinar Skartland
2011 Sjømannsprest Rune Birkeland
2012 Frelsesoffiser Sten Sverre Syvertsen
2013 Lærar Per Ølfarnes
2014 Redaktør i Hyrdingen, Steinar Skartland
2015 Prest Bjarne Hjelvik
2016 Lærar/barne og ungdomsarbeidar
Kjersti Hausberg Bjerga
2017 Tidl. stortingsrepr.Einar Steensnæs
(pga uvêr vart møtet på Utbjoa bedehus)
2018 Forkynnar Per Sverre Bårdsen (Karmøy)
2019 Sokneprest Harald Eintveit
2020 Medlem av styret for møta,
Steinar Skartland
2021 Reiar og forkynnar,
Inge Halstensen (Bekkjarvik)
2022 Stortingsrepr. Geir S. Toskedal
2023 Dagleg leiar i misjonsorg.MAF
Willy Ludvigsen