Side 13 - 2
Register

Til framsida

 1. Forord a: Skartland
  Forord b: Granberg
 2. Styret
 3. Dikt:
  Vikestølsmøtet
 4. Formenn
  gjennom tidene
 5. Prolog til
  100-års jubileet
 6. Opningssongen
 7. Prolog til
  50-års jubileet
 8. Jubileumsmøtet 1950
 9. Helsing frå sokneprest Nedrelid
 10. Vikestølsmøtet 1900
  og 1975
 11. Veteranane
 12. Avtalen med idrettslaget
 13. Møtestad i 100 år
 14. Stemnestad for kristne venemøte
 15. Seterliv på stølen
 16. Dei 70 første åra
 17. Ein gong støl
  - alltid turmål
 18. Helsing frå sokneprest Wathne
 19. Vikestølsmøtet 1990
 20. Talararne
 21. Vikestølsstemne 1966
 22. Vikestølshytta ferdig 1969
 23. Songen og verdet han har
 24. Vikestølsmøtet
 25. 80-års jubileet
 26. 100 års jubileet

-  13 -
Del 2

FRAMHALD  frå side 1 av:
Vikestølen møtestad i 100 år (Av Endre Heggen)

 

........
Og dei var vel heller ikkje særleg sporty kledde den første tida folk skulle møtast i fjellet ein søndag i høgtid. Mannfolka - dei eldre - kledde i vadmålsdress, svart hatt, kvit skjorte og lærsko. Kvinnene i kjole og snøresko og med eit monstrum av ein hatt på toppen. Kanskje dei hadde ei svart kåpe med på armen. Borna var vel dei mest lettkledde, i kortbukse og skjorte - kanskje ei jakke og lue til. Dei fleste hadde vel lærsko, men kanskje somme av borna gjekk i tresko. Eller dei mest spretne gjekk berrføtte. Men nisteskreppa var med, for dagen kunne verta lang for dei fleste.

Det var mange slike friluftsmøte som kom i gang ikring århundreskiftet. 

Stølasamlingane i Vikedal var eitt av dei, som byrja inne i fjellet mot Tysseland i Ropeid, men vart seinare flytta til Sjursstølen og Roaldkvam. Fiksemøtet tok til i 1915, eit årleg møte som kristenflokken i Etne og Ølen hadde ansvaret for å skipa til skiftevis kvart år oppe i Fikseskogen. Varleitestemna på fjellet mellom Skånevik og Etne må og nemnast. Det tyder på at folk hadde eit behov for å møtast - først og fremst ute i Guds frie natur i eit oppbyggjeleg samvær. Kanskje det hadde med eit visst behov for å møta slekt, vener og kjende som ein

  

 elles ikkje hadde særleg kontakt med i året. Og kanskje det hadde med eit behov for å kunna nyta den vakre naturen og stilla på desse ulike stadane. Og heilt visst var det nok til styrkje for både kropp og sinn, i ein hard kvardag som dei fleste hadde, kanskje meir då enn i dag. Og den som vandrar i dag til Vikestølen, denne stien / vegen til den gamle møtestaden, kan oppleva det heilt store av Guds skaparverk.

Det såkalla "framskrittet" har kanskje ført til at somme av desse friluftsmøta må gje opp. Fiksemøtet som byrja i 1915, vart slutt tidleg på 1980-talet. Kanskje hadde det med at eldsjelene for møtet måtte gje opp? Men me må vona at Vikestølsmøtet får leva vidare, til glede og rikdom for alle som vil føra denne tradisjonen vidare inn i dei neste hundre åra.

 

Endre Heggen

 

Tilbake til forrige side - klikk her (s. 13-2)