Klikk her og gå til framsida av Vikebygd.org

Det skjer i Vikebygd  

Facebook    -   Twitter

Vikebygd Grendautval  

Sida er sist endra 17. april 2017


Eit klikk her fører deg til Grendautvalet si informasjonsside
Grendautvalet si eiga info-side

Du finn utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeidar med HER. Alle referat frå møta, samt anna relevant informasjon, blir fortløpande lagt ut her.

I referatet frå Grendautvalet sitt første møte den 18. januar skriv dei i tllegg til saker og årsplan, om vegen vidare:

- Det har dei siste åra vore ein høg aktivitet i   Grendautvalet. Spesielt arbeid retta mot kommunen har tatt sitt frå medlemmene i styret. Vi har en del saker gåande vedrørande oppgradering av veg, gang og sykkelveg og lys, som dette året vil bli følgd opp og purra på. Utover det vil vi ikkje ta nye rundar med kommunen med det første. Vi lar disse sakene få gå sin gang og prøver å fokusera litt meir på å få til positive ting for å auke trivselen i bygda.
Les heile referatet her.

Plassavegen
Ei sak som kommunen har arbeida med i vinter har vore å setja fartsreduksjon på Plassavegen. Rådmannen opplyser at det med utgangspunkt i delegeringsreglementet er kommunestyret som må gjera det endelege vedtaket for ei permanent nedsetjing av farten på kommunevegar.  Det blir laga ei sak om dette til kommande kommunestyremøte.
 


Vikebygd grendautval informerer
Grendautvalet 19.1.2017

Nytt styre har nå konstituert seg, og ser ut om følgjande:

Solveig Horman
Nestleiar:: Elisabeth Winterhus Julsrud
Sekretær: Frode Tindeland
Kasserar: Kjetil Andrè Skartland
Styremedlem:: Stein Andor Sundve
Vara: Ingrid Mathilde Sørvåg
   
Valgkomitè: Reidun Birkeland Bakkevikk
Lauritz Bjørnevik
Frantz Lea

Ein kan nå Vikebygd grendautval på følgjande e-postadresse:  post@vikebygd.no

Det nye Grendautvalet fekk med seg fylgjande handlingsplan for 2017-2019:

  • Vossasvingane - Gang- og sykkelsti til Vikebygd sentrum
  • Vidare arbeid med utbetring av Fv 734 Vikevegen (delutbetringar)
  • Oppgradering og skoging rundt Plassaelva (etter avtale med grunneigar)
  • Gang- og sykkelsti m/lyktestolpar frå Bygdahuset til Kvamme
  • Dommarsnes Industriområde
  • Fleire innbyggjarar (barnefamiliar)
  • Reklamere for bygda, og vidare arbeid med nettstaden: www.vikebygd.no
  • Lys i eksisterande stolpar i Lio 2
  • Breiband i Nordabygda
Årsmelding 2016

Les meir her frå årsmøtet og planane for 2017

 

 
 
 

Les også andre nyheiter frå Vikebygdd


Sjå gamle bilete her


Likar du Vikebygd.org?

Følg med på Twitter
Totalt 117.003 besøk på vikebygd.org i 2016.

til hovudsida for Vikebygd


-
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 116 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

Følg på Twitter - her


Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.no

Andre nettstader

Frå tidlegare

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane

Anna Info

2017
Februar
Speidarfest og Nutastavar
Venneklubben i Vikebygd
Arquebus-filmen
Januar
Januar
Årsmøte i Grendautvalet

2016
Desember
Forskjellig frå desember 2016
Omvisning på båten Wayfarer
Musikalsk julegudsteneste
Lokal julekonsert m fullt hus
Julekonsert med Scala
Lysmessa i kyrkja
November
Tenning av julegrana
Julemessa 2016
Globalaksjonen
Bibelmaraton i Skjold
Vikebygd Amatørteater?
November skjedde det
Oktober
Grendautvalet - ope møte
Lokal drivstoffløysing
Amatør teater i Vikebygd?
Longåsdals-dagen
Aktivitetsdag på idrettsbanen
September
Eigarskiftehelg på Joker
Folkerøystinga
Spennande gudsteneste
Vikestølsmarsjen med pop-up
August
Ny butikkeigar i bygda
Haustfest i Lio
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommarsordførar
På attgrodde stiar
Dugnad for Bygdahuset
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til sals
17. mai feiringa
Minnestøtta
Vikesprinten 1.5.2016
April
Vikeputten 30.4.2016
Garasjesaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Tur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.
Tidlegare år
 2015
 2014
 2013
 2012

 2011
 2010
 2009

 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2016
 2015
 2014
 2013
 2012

 2011
 2010
 2009
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org