Klikk her og gå til framsida av Vikebygd.org

Vikebygd i dag 

Facebook    -   Twitter

Vindafjord kommune

Sida er sist endra 10. mai 2016


Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546

av Steinar Skartland / kjelde:  Kommunen si årsmelding 2015.  10,5,2016


Folketalsutviklinga i Vindafjord kommune har flata ut dei to siste åra, etter fleire år med god vekst. Frå 1.1.2014 til 1.1.2016 har veksten vore på 0,47%, fordelt på 0,21% i 2014 og 0,26% i 2015. Frå oppstarten av kommunen i 2006 og fram til no, har veksten vore 8,24%. Det gir ein årleg snittvekst på 0,82%. Det er særleg i perioden 2011-2013 veksten ha vore stor (5,4%).


Kjelde: Kommunen si årsmelding for 2016, s.20-21. Klikk tabellen for å utvide den til alle bygder

Ser ein på perioden 2012-2015 har folkeveksten vore størst i Skjold og Sandeid, medan Vikebygd har hatt størst nedgang. I Imsland, Vats og Bjoa har det vore ein liten nedgang.

Nedgang i barnetalet
Årsmeldinga fortel at: Vikebygd barnehage har nedgang i barnetal, noko som gir grunnlag for drift av berre ein avdeling. Barnehagen er godkjent for 33 born, men hadde is  slutten av årett 16. Personalet er stabilt, og har i tillegg ein flink lærling. Barnehagen følgjer opp prosjekta i Haugalandsløftet og kommune. Kostnadane med å drifta Vikebygd skule og barnehage var kr 8.301.677. Dette er innanfor budsjettet.

Vassverket
I november 2015 overtok kommunen drifta av Vikebygd vassverk. Både driftsoperatørar og administrasjon har brukt mykje tid på å setje seg inn i drift av anlegget, utføre nødvendige tilpassingar og få oversikt over abonnentar.

Les heile årsmeldinga her

 
 
 
 
 

Sjå fleire gamle bilete her


Likar du Vikebygd.org?

Følg med på Twitter
Totalt 140 079 besøk i 2015. Hits:  4 147 074.

til hovudsida for Vikebygd


xxx
-
Kommunereforma
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 116 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

Følg på Twitter - her


Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Skuledagen 2015-2016
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.no

Andre nettstader

Frå tidlegare

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane

Anna Info

 
2016
Mai
Trafikksikring av Plassavegen
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i bilete
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Garasjesaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Tur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.
2015
Desember
Tradisjonsrik juletrefest
Mann av huse til kyrkje
Konsert med lokale krefter
60 unge med levande lys
Konsert med koret Scala 4.12
Korpsmusikk og fakkeltog
Grendautval og flyktningar
November
Julemesse på Bygdahuset
Flyktningar til kommunen
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org