Klikk her og gå til framsida av Vikebygd.org

Vikebygd i dag 

Facebook    -   Twitter

Christian Stejskal

Sida er sist endra 6. april 2016

Christian Stejskal
Ei multimedia reise til Søppelbyen i Kairo

av Steinar Skartland 6.4.2016
 
Omlag 35 godt vaksne frå Skjold og Vikebygd fann saman framme i Vikebygd kyrkje denne kvelden. Levande ljos skate stemning medan mørkret sakte seig på. Bilete på eit lerret og ein mann som med innleving tok oss med til Kairo. Ein dyktig fiolininst, fotograf og historie-forteljar. Veksling mellom historieforteljinga, arabisk musikk og koptiske songar fekk han fram stemninga og livet til sju menneskeskjebnar frå Søppelbyen.

Soknerådet og kyrkjelydane i Skjold og Vikebygd har Stefanusaliansen og Zebaleenarane som misjonsprosjekt. Arrangementet ga oss både innblikk i livet til dei som pengane skal hjelpa og det spennande dobbeltlivet til Christian Stejskal, som fiolinist i orkesteret ved Operaen i Kairo og med heimen mellom dei koptiske kristne som sorterer søppel på fyllinga i Kairo og matar grisane sine med restane dei finn her.

Inntektene denne kvelden kom frå kollekt ved utgangen og sal av kaffi og kaker i pausen midt i programmet

xxx

Historieforteljaren Christian Stejskal

 

Kommunereforma
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 116 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

Følg på Twitter - her
 

Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Skuledagen 2015-2016
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.no

Andre nettstader

Frå tidlegare

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
2016
April
Garasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.

Mars
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Tur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.
Klikk her for å sjå plakaten  
til hovudsida for Vikebygd

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org