Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

TV Aksjonen 2015

Sida er sist endra 20. okt. 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 
TV-aksjonen 2015 - Regnskogfondet
Vikebuane ga 16.592 kroner

av Steinar Skartland 18.10.2015 / oppdatert 20.10.15

8 vikebuar stilte opp og gjekk med kvar si bøsse mellom klokka tre og fem søndag ettermiddag.  Mange var nok på tur og nytte det fine vêret med solskin frå blå himmel.  Beløpet vart også noko mindre enn i fjor (21.322 til Kirkens Nødhjelp), men likevel eit flott resultat i år også.

Takk til alle som ga.   Og skulle du ha vore på tur og ikkje vore heime når bøsseberarane kom, så heng det ein lapp på døra di med telefonnummer du kan ringa:
Ring tlf 820 44 110 så gir du kr 200,-
over telefon-rekninga
.
 
Vindafjord kommune bidrog med kr 20.000,-. Frå næringslivet i Vindafjord er det kome inn litt over 80.000,-.  I bøssene vart resultatet totalt 237.380 kr (+100 USD). Samla gir dette eit resultat på ca. 340.000 kr i Vindafjord.  I tillegg kjem det som vert gjeve direkte under TV-sendinga og ved å ringe inn til tlf. 820_44_110. Då oppteljinga var ferdig enda dette på kr 50,93 pr innbyggjar. Vindafjord enda då på 9. plass i Rogaland og 83. plass i landet.


Etter at bøsseberarane var ferdige med sine rundar reiste ein frå kvar bygd inn til SR-bank sine lokalar i Ølen. Her vart dei forsegla bøssene opna og pengane talde opp. På biletet er Jon Olav Velde i full gang med å sortera pengar frå bøssene i bunkar før dei skulle i teljemaskina. Han er her saman med banksjef Magne Christiansen, Sigmund Lunde og Kjetil Espeland.

Dette skal pengane gå til
Regnskogfondet skal bruka pengane frå årets TV-aksjon til å bevara eit regnskogsområde større enn Noreg og Danmark til saman i fem land.

BRASIL: bevara 188.000 kvadratkilometer med regnskog
PERU: bevara 105.000 kvadratkilometer med regnskog
INDONESIA (VEST PAPUA): bevara 50.000 kvadratkilometer med regnskog
PAPUA NY-GUINEA: bevara 41.000 kvadratkilometer med regnskog
DR KONGO: bevara 60.000 kvadratkilometer med regnskog
Kjelde: Regnskogfondet  Les også på NrK.no

 

 
 
 
 

til hovudsida for VikebygdFølg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Oktober
Opning av Kjekt i Vik hallen
Grendautvalet: Møte om vegen
Kommunestyret konstituert
TV-aksjonen 2015
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
Sal av industriområdet
August
Haustfest i Lio
Befaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Revansj til Bjoa
Morgon gudsteneste
Juli
Gode resultat i Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon og loppemarked
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarar i kano på Nidelva
St.Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
Leit etter slekt
Dugnad på Kjekt i Vik hall
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
April
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Mars
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Februar
Naustområde Ulvebne godkj.
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Januar
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år
 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)

Last ned 10 dagars varsel - som pdf   
VÊRVARSEL for VIKEBYGD    VÊRVARSEL for Nordabygda    VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg