Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Jordskjelv

Sida er sist endra 24. juli 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 

Ristingane kunne kjennast i Vikebygd
Jordskjelv med senter nord for Etne

av Steinar Skartland, 24.7.2015
 
Torsdag 23. juli var det eit jordskjelv som målte 2,8 på Richters skala. Senteret var 5 km nord for Etne, men også i Vikebygd kunne ristingar kjennast.
 
Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk melde torsdag ettermiddag:
Følt jordskjelv nordvest for Etne
23. juli 2015: I dag kl 12:31 er det registrert et jordskjelv ca 5 km nordvest for Etne i Sunnhordland. Jordskjelvet er foreløpig lokalisert til 59.692N, 5.860Ø med styrke ML=2.8. Jordskjelvet er rapportert følt og folk som har merket jordskjelvet oppfordres til å raportere dette på nettsiden under fanen "siste jordskjelv".
 

2,8 på Richters skala er eit heller svakt jordskjelv. Likevel var det fleire i Vikebygd som melde over Facebook at dei kjende ristingar frå jordskjelvet torsdag. Det hender med nokre års mellomrom at denne type jordskjelv inntreffer på våre kantar. M.a. skjedde dette både 20. november 2014 med styrke 2,3-2,5 (NNSN: Jordskjelv i Ølenområdet 20.11.14: Kl 11:55 vart det registrert eit jordskjelv på dei seismiske stasjonane i det norske seismiske nettverket, lokalisert til 59.58N 5.59Ø med magnitude 2.3.) og i mars 2012 med styrke 3,5.
 
Richters Skala
Richterskalaen er ein skala for å måle styrken på eit jordskjelv, og blei utvikla av Charles Francis Richter og Beno Gutenberg ved Teknologiinstituttet i California i USA i 1935. Skalaen er logaritmisk, slik at eit jordskjelv med ein verdi lik 2 på Richterskalaen er 10 gonger kraftigare enn eit jordskjelv med en verdi lik 1.
 
Tidlegare store skjelv
Eit av dei største skjelva som råka Vikebygd skjedde 29. januar 1989. Dette hadde episenter under Skånevik med styrke 4,2, og førte til sprekker i fleire grunnmurar. Skjelvet i 2012 hadde episenter ved Bjordal. Det starta 6 km under jordoverflata og vart målt til styrke 3,5. Les meir på NrK om dette.
 
I flg. BA var eit av dei største jordskjelva på Vestlandet 12. august 2000. Heile Bergen rista då eit jordskjelv som målte 4,6 på Richters skala slo ut i heile Sør-Norge i år 2000.
Det er trolig det sterkeste følte jordskjelvet i Norge på ti år, uttalte seismolog Berit Marie Storheim ved Universitetet i Bergen.
 
Om nokon som opplevde jordskjelvet torsdag kan bidra med meir informasjon, send gjerne e-post til: tilbakmelding@vikebygd.org
 
Reportasje kan også lesast på grannar.no som også skriv at området sør for Hardangerfjorden og utover mot Karmøy er eit relativt aktivt område for jordskjelv.
 

Mannen lar venta på seg 
Men også ovanfor Skartland kan steinblokker falla
av Steinar Skartland 10.7.2015

Han har vore slik så lenge eg har levd. Kanskje han støar seg mot noko trygt, steinblokka som er laus i veggen av fjellet Såta, like ovanfor Skjoraberg.

Stor steinblokk - klikk her så blir ho endå større
Storleiken kan ein kvar vurdera når ein samanliknar med dei gamle furutrea som veks ved sida av. Blokka heng vel ein 50 meter opp i loddrette fjellsida.

Sprekken mellom steinblokka og fjellet er truleg på ein-to meter breidde i toppen.  Når vi går ut, vi som bur rett nedanfor steinblokka, så løftest augene opp mot denne steinen, titt og ofte. Mon tru om sprekken er vidare i dag? Men slik har han stade i manns minne, sjølv om nokon seier at mannen sitt minne er like kort som nasen, i alle fall når det er noko ein skal handla i butikken.

Men skulle gigantsteinen losna heilt så er det ei flat myr på 70-80 meters breidde innafor Skjoraberg. Reknar med at blokka stansar der.  Og skulle ho trilla vidare, ja så får ho nå gjera det. Svingar vel av nordover etter at ho har passert Heggur på veg nedover Nordre Stegabakkjen og legg seg fint til rettes på ekra nedanfor, får vi tru.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til hovudsida

 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2015 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Juli
Gode resultat i Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon og loppemarked
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarar i kano på Nidelva
St.Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
Leit etter slekt
Dugnad på Kjekt i Vik hall
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
April
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Mars
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Februar
Naustområde Ulvebne godkjent
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Januar
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år
2014
Romjula 2014
Julegudsteneste 24.12
Ny bru ved Vossaplasset
Julekonsert 14.12.14
Kor e' Vindafjord 10.12.
Lysmessa i kyrkja 7.12.
Lysa vart tende på juletreet
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Globalcafe med Speidaren
Familiegudsteneste 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafe
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Ymse frå oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
ÅRET 2014

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg