Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Innsats for 'Kjekt-i-Vik-Hallen'

Sida er sist endra 16. juni 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 
Dugnad på 'Kjekt i Vik Hallen'
Klikk for større bilde.
Tirsdag 16. juni var Terje Gausvik i gang med å riva forskalinga på den 40 cm tjukke ringmuren som nå er ferdig.  Dei venta på fleire som skulle vera med på å riva og reinska forskalingsflakane denne ettermiddagen.  Ringmuren er 40 cm brei og fundamentet 60 cm breidt.  Kraftig armert med bøylar kvar 30 cm.  Dette skal til for å halda den 40 tonn tunge hallen på plass, også om uvêret skulle slå inn over bygda.  Sjølve hallen blir levert og montert til hausten, men arbeidet er føre planen som var å støypa ringmuren i august.
Dugnad på ettermiddagen torsdag 11. juni med bæring av forskalingsflakar til støyping av trinn 2, Ringmuren.

foto Martin Larsen 11.6.2014    Brødrene Jan Severin og Arne Mikal Svendsbøe var mellom dei som stilte på dugnad med bering av forskalingsflakar.


Fleire generasjonar var i arbeid for hall med kunstgrasbane i Vikebygd torsdag 11. juni


Med godt humør og dugnadsiver blir tunge bører lette
 

'Kjekt i Vik Hallen' i rute
Tekst og bilder Martin Larsen 11.6.2015,  (tilrettelagt for web av Steinar Skartland)


Haugaland bygg & betong AS v/ Rasmus Tore Stople er i gang med armering og støyping av fundament til fotballhallen.
 
Første del av støypearbeidet vart utført i løpet av torsdag 11. juni og siste del ila måndag 15. juni, vi er dermed godt føre tidsplanen. Dette har fungert bra med god innsats frå dugnadsansvarlige Terje og Arne og dugnadsfolk som har deltatt ivrig for å få god framdrift. Vi takkar alle dei så langt.

Inviterer til ny dugnad tirsdag og onsdag
Etter det blir det dugnad på tirsdag og onsdag for å riva og reinska forskaling og køyra det på plass til Sandeid, alle som ynskjer å bidra på tirsdag / onsdag vert bedne om å
ta kontakt med Terje på tlf 98229368 eller Arne på tlf 97087587.Vikebygd Idrettslag byggjer innandørshall
av Steinar Skartland 13.6.2015

I brevet idrettslaget sende ut til bygda i slutten av mai, kom dei med denne oppfordringa:

"Arbeidet med den nye, store innandørshallen ved bygdahuset er i gang. Vi oppfordrar alle som har mulighet til å vera med på dugnad om å ta i eit tak der det passar. Det er ikkje så mange oppgåvene det mogeleg å gjera dugnad på, så det skal ikkje så mange timar til med innsats for kvar einskild før vi er i mål."

Oppstart var laurdag 30.mai og idrettslaget har sett opp datoar og oversikt over kva dei treng dugnadsinnsats på, særskild innan grunnarbeider og betongarbeider, både nå i juni og deretter i august då det skal støypast ringmur, riving av forskalingar, legging av røyr og plannering. 

Kontaktpersonar for dugnad er:
Terje Gausvik på tlf 982 29 368 e-post terjegau@online.no
Arne Svendsbøe, tlf 970 87 587, e-post: arne-m.s@online.no


Første spadestikk laurdag 30. mai
Grøft til fundament for Kjekt i Vik-hallen

av Steinar Skartland, 30. mai 2015


Koltveit Maskin var laurdag i gang med å grave opp for fundamenter til Kjekt i Vik-hallen.

- Grunnarbeidet vert utførast av Koltveit maskin. Vi har fått med oss en dugnadsgjeng med traktor og tilhengarar for bortkøyring av overskuddsmassar, fortalde Martin Larsen som set i arbeidsgruppa for hallen. 

Sjølve hallen er tenkt montert i siste del av August. 

 

 


Entreprenør Kolltveit og dugnadsgjengen i arbeid med fundamentering. Foto: Rune Hetland

 

 

Oppstart for Kjekt i Vik-hallen
av Steinar Skartland, 28. mai 2015


- Vi har oppstart av grunnarbeider for den nye idrettshallen i Vikebygd på laurdag, fortel Martin Larsen som set i arbeidsgruppa for hallen.

- Grunnarbeidet skal utførast av Koltveit maskin. Vi har fått med oss en dugnadsgjeng med traktor og tilhengarar for bortkøyring av overskuddsmassar.

Sjølve hallen er tenkt montert i siste del av August.
Bildet: Martin Larsen og Rune Hetland i prosjektgruppa for hallen.


Teikning av den nye Kjekt i Vik-hallen

Det var i september i fjor at eit samla årsmøte stilte seg bak planane om å etablera ein idrettshall med kunstgrasbane på grusbanen ved Bygdahuset. Kostnaden var då kalkulert til 3 millionar kroner + moms. Seinare har idrettslaget etablert eit eige aksjeselskap som skal byggja og drifta hallen, og leiga den ut til idrettslaget sine aktivitetar. Det blir sett opp ein kald hall utan varme, men dette vil likevel bety mykje for idrettsaktivitetane då m.a. fotballtrening etter dette kan føregå heile året.

Gjennom fleire år har Vikebygd idrettslag arrangert fotballturneringa Vikeputten for born i frå heile distriktet. Så mange som 6-700 spelarar har då vore i aktivitet. I år vart det regn og vått vêr, noko som viser at ein slik hall vil ha store fordelar ved slike arrangement.

 

 
 
 

Tilbake til hovudsida

 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2015 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Dugnad på Kjekt i Vik hall
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Naustområde Ulvebne godkjent
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år

2014
Romjula 2014
Julegudsteneste 24.12
Ny bru ved Vossaplasset
Julekonsert 14.12.14
Kor e' Vindafjord 10.12.
Lysmessa i kyrkja 7.12.
Lysa vart tende på juletreet
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Globalcafe med Speidaren
Familiegudsteneste 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafe
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Ymse frå oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
ÅRET 2014

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg