Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Båtforeningen med ombygd klubbhus

Sida er sist endra 6. juni 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 
Nytt frå Vikebygd Motorbåtforening.
Toalettet er opna igjen.

av Roald Årvik 6.6.2015  

Handikaptoalett i båthamna
Me har no opna dørene til nytt handikaptoalett nede i klubbhuset i båthamna. Det er ope for alle som ferdast nede ved hamna og, om det får stå i fred, så vert det ope året rundt. Vikebuen har vore så snille at dei har gjeve oss pengar slik at me kan leige folk til reinhald.

I haust så bestemte styret i båtforeningen seg for at i staden for å flikka på det gamle nedslite toalettet, så ville me byggja eit handikap toalett slik at også dei som ikkje kjem seg like lett fram på eigne bein skulle kunne ha ein stad å gjera private ærend.

Eit slik toalett krev meir plass enn eit vanleg toalett og også større døropning, for å få plass til dette så mått me riva ned, innvendig, 1/3 av klubbhuset, samt lage opning for ny dør utanfrå. Noko som førte til at dusjrommet også måtte byggjast på nytt. Alt vart reve ned innvendig, veggjer, tak, golv, elektrisk opplegg, og røyropplegg for vatn og kloakk.

250 - 300 dugnadstimar
Me har i vinter lagt ned mellom 250 og 300 dugnadstimar for å klargjera desse våtromma, golvbjelkar er forsterka, det er lagt nye golvplater, det er lagt varmekablar i avrettingsmasse på golva, nye våtromsplater er kome på plass på veggene, og nye tak plater er skrudd på plass. Alt elektrisk opplegg er lagt skjult i vegger og tak, røyr til vatn er også lagt skjult, og alt avlaup og kloakkanlegg er lagt nytt.

Nytt dusjrom er klart
I dusjrommet, som er eit av dei to «nye» romma, så er det i tillegg til dusj sett opp eit vegghengt toalett, ny servant og armatur. Me har skifta vindauga. Så der er alt nytt, så nær som dusj og utslagsvask.  På handikap toalettet så er alt nytt frå golv til tak, her er også eit vegghengt toalett, og vatn styrt av fotocelle. Lysa i begge romma slår seg på og av automatisk, det same med vifter for utlufting.

Sponsing og støtte frå Team Handeland
Frå Team Handeland så har me blitt sponsa med golvbelegg til begge våtromma, samt resten av klubbhuset. Dei har også lagt golvbelegget for eigen rekning, og skal gjera det same i møterommet (resten av huset) når me er klare der.

Dette omfattande arbeidet har naturlig nok tært hardt på klubbkassen, så det står enno noko att før me kan seia at handikap toalett er 100% universelt utforma. Det skal nokre handtak på plass, me må få støypt handikaprampe utanfor toalettet, og me må ha elektrisk døropnar/lukkar. Me kjem til å søkje om midlar både offentleg og hjå private stiftingar, slik at me kan få dette arbeidet heilt i hamn slik me ynskjer.

Takk for all dugnad og hjelp
Med så mange timar med dugnad så er det mange som skal takkast, men ingen blir nok fornærma om me får gi ein ekstra kjempestor takk til Øystein Rødde og Terje Dommersnes, utan desse to så hadde me vel ikkje våga å gi oss i kast med dette, og på langt nær vore såpass klar at me kunne opna dørene no på førsommaren.

Grillhytte og leigeavtale på Prestabryggja

Dette som no er gjort høver godt i lag med at grendautvalet har sett opp ei grillhytte. Båtforeningen ynskjer at hamna skal nyttas av alle, difor var det gledeleg når me tidlegare i år fekk på plass ein 40 års avtale med Vindafjord kommune om å leige Prestabryggja og tilhørande område, inklusivt naustet. Det var viktig for båtforeninga at dette området kunne halda fram med å vera ope for ålmenta, no er dette sikra for dei neste 40 åra.

Sidan me er så glade i dugnad, så er dei neste prosjekta som står for tur, utanom det som allereie er nemnd: Ny flytebryggje utanfor Prestabryggja og å renovera av resten av klubbhuset.

For at fleire skal få kunna kjøpa faste båtplassar så kjem me til å leggja ei flytebryggje utanfor Prestabryggja, me vonar å ta til med det arbeidet i år.

På klubbhuset så er planen at me skiftar ut vindaugene og legg ny bordkledning på sørsida. Samt at me vil rive veggjer og tak innvending. Så legg me nye plater på golvet og får lagt nytt golvbelegg. Me kjem også til å leggje nye plater på veggjer og tak. Etter dette så er heile huset nytt innvending, og me kjem til å setja opp nytt kjøkken i kroken, med tilhøyrande kvitevarer.

Så det er på Bryggjebakken det kjem til å vera aktivitet når haustmørket igjen kjem sigande. Elles så finns det nokre ville idear rundt moloen som surrar i hovudet på nokre, men det får me eventuelt koma tilbake til.

 

 

 
 

Tilbake til hovudsida

 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2015 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Barnetalet minkar
HK toalett i båthamna
Speidaravslutninga
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Naustområde Ulvebne godkjent
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år

2014
Romjula 2014
Julegudsteneste 24.12
Ny bru ved Vossaplasset
Julekonsert 14.12.14
Kor e' Vindafjord 10.12.
Lysmessa i kyrkja 7.12.
Lysa vart tende på juletreet
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Globalcafe med Speidaren
Familiegudsteneste 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafe
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Ymse frå oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalia-hytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
ÅRET 2014

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg