Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Vårdagar i Vikebygd

Sida er sist endra 31. mars 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 
Her kan du lese om:
  • Skartland blir opnare og lysare
  • Vikebygd Vassverk - Årsmøte
  • Juniorane sin dag
  • Våren nærmar seg i fjellet
  • Informasjon fra Vikebygd Grendautval
  • Vinternaturen oppover til Långåsdalen og Vikestølen
  • 1. februar - Flottaste vintersøndagen på lenge
  • Ei bygd for dei som ser etter ein plass å bu
  • Rundkøyring i Skjold

Ei ny tid
Skartland blir opnare og lysare
Steinar Skartland 31.3.2015

Autovern på plass på Skartland
Alléen langs fylkesvegen er borte.  Eit lysare og opnare landskap kjem til syne.

For omlag 80 år sidan vart det planta ein allé av grantre langs hovudvegen forbi Skartland. Etter kvart vaks trea og stod tett i tett som ein hekk. Eg meiner at toppane vart skorne så dei ikkje skulle verta høge, den tida. Som gut for 40-50 år sidan var det kjekt å leika i alléen.  Vi kunne klatra opp i eine enden og så klatra gjennom øvre del av denne hekken eit langt stykke. Røtene av trea ga nok også god støtte til vegen etter kvart som stadig tyngre køyretøy ferdast gjennom bygda. Granrøtene breier seg ut i ei vifte mellom overflata og ned til 1 meters djupn.

Seinare så slutta ein å kutta toppane, men greinene vart skorne av så dei ikkje skulle stikka ut i vegen. Trea vaks og vart etter kvart høge. Etter alderen har dei også levd ei normal livslengd for norsk gran. (Rekna til mellom 70 og 140 år).

Tel årringaneNå er trea er erstatta av moderne autovern. Litt av vegen er utvida, men der grantrea stod er breidda framleis i minste laget. Grantrea er kappa ned jamt med jorda. Det gir også ei opnare og lysare grend både for folk som bur her og dei som ferdast forbi.  Samstundes føregår arbeid med moderne maskiner for å grøfta opp igjen den store myra som i si tid vart dyrka opp for hand av Store-Per.  Ei ny tid, men ei utvikling som er på sin plass.  Også ei gammal og falleferdig løe er i ferd med å forsvinna frå landskapet.  Vi saknar ikkje det som var, men ser fram mot ei ny tid der jorda vert dreven og halden i hevd. Der nye generasjonar skal bu og livnæra seg med produksjon av mat.

Grantre kan bli 10.000 år gamle
Sjølv om ei norsk gran vert hogstmogen ved omlag 80 år, og kan bli bortimot 140 år, så er grantrea meir levedyktige enn dei fleste kjenner til.  Grantre kan bli opptil 50 m høge. Eit grantre kan i spesielle tilfelle bli ca. 600-700 år gammalt, men rota kan vera inntil
10 000 år gammal
og avgje nye, genetisk identiske tre.  Kjempetrea i California er dei eldste stammane vi kjenner til. Dei kan bli 5000–6000 år gamle. Men grana vår har eldre røter, frå dei veks det opp nye, genetisk identiske stammer. Grana har evne til å klona seg sjølv, og overlever derfor under sterkt skiftande klimatiske og biotopiske forhold. I periodar med kulde, som under Den vesle istida i seinmiddelalderen, skaut granrøtene ut låge buskar, mens individa i tider med mildare temperaturar blir høgreiste og slanke – som i våre tider.

Det eldste, levande treet i verda er ei gran som veks under karrige forhold på ei fjellvidde i Dalarna, rett over grensa for Trysil. -Denne pjuskete grana har stått på same staden i snart 10.000 år. –Det er det eldste treet i verden, så vidt vi veit, sa professor Leif Kullman til Aftenposten (2011). Så gamle vart nok ikkje granene på Skartland.
(Kjelder: Wikipedia, AftenpostenVikebygd Vassverk SA arrangerte ordinært årsmøte
Tirsdag 24.3.2015, Klokka 19:30, på Gamlatunet.
 
Saksdokument for nedlasting

Saksliste  |  Årsmelding_2014  |   Regnskap_2014  |
 

Klikk her og les plakaten

på Bygdahuset.

MINIMESSE og JUNIORANE SIN SUPERKAFÉ
Salsboder med variert vareutval og kafé med nytrekt kaffi og ferske (og eigenproduserte) bakevarer! … og kanskje blir det eit minilotteri også?

Søndag 15. mars,  Ope 15.30. – 18.00.  Plakaten
.

Fleire ungdommar hadde teke med seg saker og ting, og klede dei ikkje lengre brukte, for å selja på bygdahuset.  Nokre hadde jobb i kafeen med sal av kaffi og kaker. Og fleire kunne fortelja at dei hadde fått seld ein heil del. Her kunne ein også tinga flytoto av huset sitt frå Even som hadde fått seg drone-helikopter med kamera.

Når det ikkje var så stort frammøte, skuldast nok det at denne dagen vart det eit flott vêr der mange nytta høvet til uteliv. Nokre tok turen til Vikestølen andre tok med seg ski og utstyr til Seljestad eller til Olalia ved Ølen. Men eit flott tiltak var det, og kakene smaka godt. 


Våren nærmar seg i fjellet
Roald Årvik
Foto: Roald Årvik, 14. mars 2015
- Det vårast i fjellet, fortel Roald Årvik som har sendt inn bilete frå tur i Vikefjella.
Foto: Roald Årvik 14. mars 2015

Informasjon fra Vikebygd Grendautval
av Frantz Lea 29.1.2015

Prosjekt trafikksikring med autovern er nå fullført. Vegstrekningen fra Bjordalsvegen og inn mot sentrum er nå blitt en noe tryggere veg. Noen mener vegen er blitt smalere, det er den ikke, den er blitt tryggere.

Neste prosjekt vi jobber med er få til delutvidelser av vegstrekningen. I første omgang utvidelse av strekningen fra Bjordalsvegen til Svendsbøvegen. Grendautvalget har god dialog med Statens vegvesen og kommunen.

Hovedfokuset fra Grendautvalget er utbedring av Vossaplass svingen med gang og sykkelvei inn til sentrum.  Dette prosjektet pågår kontinuerlig, med tålmodighet så skal dette prosjektet også bli fullført.

Ny bro ved Vossaplasset nærmer seg fullførelse. Det blir noe bredere veg, og det er bra. Her vil også bli satt opp autovern langs elva. 

Grendautvalget vil prøve å få en fortgang i tomtesalget. Det er 18 stk ledige tomter. Her må noe gjøres, vi trenger flere innbyggere, spesielt yngre familier. Kanskje vi bør ha en «ligg dag» slik at barnehagen og barneskolen sikres i fremtiden…

Vi vil invitere Vindafjord Tomteselskap A/S til et kreativt møte i bygda innen kort tid.

Grendautvalget takker Statens vegvesen for det arbeidet som nå utføres langs vegstrekningen.

Frantz Lea
formann     30.1.2015


Birte på skitur til Vikestølen og Långåsdalen
Vinternaturen oppover til Långåsdalen og Vikestølen
av Birte Barane 2.2.2015  
- Eg var på Vikestølen på søndag (1.2.), fortel Birte Barane.
- Gjekk frå Vik. Flotte forhold og ingen "Olalikø". Ho har teke desse flotte bileta frå vinterlandskapet oppover vegar og stiar i fjella her i Vikebygd.  Sjå fleire av dei her.

1. februar - Flottaste vintersøndagen på lenge
av Steinar Skartland 1.2.2015

Søndagen vart ein fantastisk flott dag.  Mange tok turen opp til Vikestølen og fekk oppleve eit utevêr av dei sjeldne.  Born og vaksne kosa seg i snøen.Sjå meir her Sjå meir her
Roald Sandsgård og familien grilla pølser.  Ungdommane bygde skihopp
og kosa seg med hoppkonkurranse.  Les meir her.
 


Vikebygd - med vakker natur, fjord med fisk og fjell med turstiar
Ei bygd for dei som ser etter ein plass å bu


Fritidsaktivitetar som speidar, fotball, orientering, korps, og ei rad med ulike foreiningar og lokale lag.

Ledige tomter nær butikk, skule, barnehage, samfunnshus og kyrkje.


Vasslivatnet (18.1.2015)

KONKURRANSE
Utforming av rundkøyring i Skjold.

Har du tankar og idear om korleis rundkjøringa i Skjold skal sjå ut?

Skjold Bygdalag lagar i samanheng med utsmykkinga av rundkjøringa ved det planfrie krysset i Skjold ein konkurranse. Har du eit bidrag å komme med? Om det er med ord, bilete eller teikning – alt kan vera mogleg! Helst noko som kan knytast til Skjold.

Skriftleg forslag må vera levert seinast 6. mars 2015.
Lever på Esso eller send ein e-mail til: post@iskjold.no Vinnaren vil bli premiert, og vinnarforslaget vil verta kjent på årsmøtet til Skjold Bygdalag 26. mars 2015.
 

 

Tilbake til hovudsida

 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Muligheter for FV 734 ?
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Naustområde Ulvebne godkjent
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år

2014
Romjula 2014
Julegudsteneste 24.12
Ny bru ved Vossaplasset
Julekonsert 14.12.14
Kor e' Vindafjord 10.12.
Lysmessa i kyrkja 7.12.
Lysa vart tende på juletreet
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Globalkafé med Speidaren
Familiegudsteneste 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafé
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Ymse frå oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
ÅRET 2014

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg