Klikk her og gå til framsida

Sommar i Vikebygd

Turløyper i fjellet

Sida er sist endra 25.juli 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Roald med endå ei merka løype
Såta - Juten - Dyraskorfjellet - Trollanipa

Roald  / Tilrettelagt for web: Steinar 24.juli 2014

- Eg har merkja ei løype frå Såto via Juten til Dyrarskorfjellet, fortel Roald Årvik og viser til den raude løypa på kartet. Dei blå løypene er tidligare merka løyper.

- Løypa frå Såto til Juten føl ein gamal sti det meste av vegen, eg fann ikkje spor etter stien den siste delen fram til Juten, men eg vonar eg ikkje har bomma alt for mykje der i høve til den gamle stien.

- Frå Juten så har eg merkt oppstiginga til fjellryggen med merkjepinnar. På sjølve Dyraskorfjellryggen så er det berre merkt med steinar som står på høgkant, leia gjev seg sjølv. Her føl ein ryggen, nord mot sør, eller sør mot nord alt etter kva veg ein vel å gå. Steinmerkene på fjellryggen er berre forslag til rute. Om ein vil så kan ein gå på toppen av ryggen, ute på kanten for å ha best utsyn over bygda, eller på austsida for å ha utsyn innover fjellet. Med dette så er det merka løype heile vegen frå Såto til Trodlanibbo via Dyraskorfjell. Om ein vil ha utsyn over bygda, og meire til, så er dette løypa ein skal gå, anten ein vel å gå frå nord mot sør, eller andre vegen. Og vil ein ha ein kortare tur, så kan ein tur opp til Juten og tilbake absolutt anbefalast.

Men er det fleire løyper på gang, Roald?
-
Med dette så nærmar eg meg slutten på det eg hadde tenkt å merkja. Det kjem kanskje ei løype til, men eg må vurdere litt fyrst.

Franz Lea sin ros til Roald på opninga av Vikebygdfestivalen var vel fortent.  Nå ligg det rikesleg med stiar ferdig merkte i fjella aust for Vikebygd.  På Vikebygd.org vil det liggja link til kart som kan lastast ned om ein ynskjer å ha det med seg også.

Kart og stiar

Les meir her  

 

 
 
 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Leif Skartland
Speidarane på leir i Asker
Varm og flott sommar
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg