Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Sikring av mur ved skulen

Sida er sist endra 21. sept. 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Verdien av å ha eit aktivt Grendautval
Kommunen var snar med å sikra mur ved skulen

av Steinar Skartland 21.9.13
Etter at Grendautvalet i Vikebygd skreiv brev til ordførar og rådmann, og bad om møte med ordførar og varaordførar, vart det fart i sakene.  Gjerdet som i tre år har vore usikra og flata ned etter snøbrøyting, vart raskt sikra. 

Gjennom god og positiv dialog er Grendautvalet ein viktig medspelar som i lag med kommunen kan få gjennomført mykje bra for bygda.  Dei skal ha ros for initiativ og innsats.

Dei har vidare teke opp med kommunen om å få sett opp lys langs gangstien frå Liofelta og opp til skulen.  Her ligg mykje til rettes alt. 

Les heile brevet frå Grendautvalet her


Aktivt Grendautval med brev til kommunen
Ber om strakstiltak for øydelagd gjerde ved skulen
av Steinar Skartland 15.9.2013

Eit sikringsgjerde ved sida av sykkelskuret ved hovudvegen har vore øydelagd i fleire år.  Nå ber Grendautvalet om at kommunen snarast tek tak i dette og fiksar gjerdet. 

"Der Gjerdet er øydelagt er det ca 4-5 meter fallhøgde rett ned," skriv Lauritz Bjørnevik og Frantz Lea i brevet til Vindafjord kommune, og held fram:  "Gjerdet har vore øydelagd i minst 3 år og det er berre flaks at ingen har falt utfor her." "Nedfor muren er ein betonkum der lokket ofte er av og fell nokon utfor muren kan dei hamna i denne kummen," skriv Grendautvalet. Dette dokumenterer dei med fleire bilete av muren med det øydelagde gjerdet, og viser til dei tok opp desse sakene med kommunen i brev alt 2. februar i år, utan at noko er gjort.  Brevet sluttar med oppfordringa: "Vi håper nå at kommunen tar tak i dette og ordner gjerdet før den første ulykken skjer."

Øydelagd sikringsgjerde ved skulen og ballbingen

Det er flott at bygda har eit eige Grendautval som tek tak i slike spørsmål for at skuleveg og kvardag skal vera så trygg som mogeleg for borna i Vikebygd.

Ordførar Ole Johan Vierdal fortel at han har teke spørsmålet opp med rådmannen og bede om at det vert sett av ein person til å få ordna opp i desse sakene snarast.

Les heile brevet her

 

 

 
 
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygdd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Opning av Trimparken
Sikring av mur ved skulen
Aktivitetsdagen
Vikestølsmarsjen
Nye vegnamn
Smeden besøkte kyrkja
Trimpark i sentrum
Smeden besøkte kyrkja
Juli-august diverse
Dominikus runda 80 år
Kongegrava ved Trodlanibbo
Konsert med Tom Roger
Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg